K375/33 Nguyễn Phước Nguyên, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.