Bảng Tương Tác Boardcom Ten Touch

Liên hệ

Hệ thống bảng tương tác Boardcom thế hệ mới nhất, nhằm tăng cường việc giảng dạy tương tác và học tập hợp tác. Thân thiện với người dùng, hỗ trợ đến 10 người sử dụng đồng thời.

083.404.7979