Bảng tương tác không sử dụng máy chiếu – ActivPanel Touch

Liên hệ

Là phát triến mới nhất của chúng tôi, công nghệ màn hình phẳng không sử dụng máy chiếu.

083.404.7979